Objektu elektrotīklu apkalpošana

  • Dažādu elektro rādījumu uzmērīšana
  • Elektrosistēmas profilaktiskie darbi