Services

Elektrotīklu un elektroiekārtu projektēšana

 • Spēka līniju projektēšana līdz 20kV
 • Ēku elektrotīklu projektēšana
 • Automātikas projektēšana
 • Ēku vājstrāvas tīkli
 • Ugunsdrošības signalizācija
 • Datortīkli
 • Telefonstacijas
 • Video novērošanas sistēmas
 • Apsardzes sistēmas sitēmas

Elektrotīklu un elektroiekārtu izbūve

 • Spēka tīklu montāža līdz 20kV
 • Ēku elektrotīklu montāža
 • Vājstrāvas tīklu montāža
 • Automātikas iekārtu montāža un komplektēšana

Objektu elektrotīklu apkalpošanu

 • Dažādu elektro rādījumu uzmērīšana
 • Elektrosistēmas profilaktiskie darbi

Elektroaudits

 • Noteiksim iekārtu elektroenerģijas patieso patēriņu